Kontaktní telefonOBSAH PROJEKTŮ

1. PROJEKT NA MÍRU

2. TYPOVÝ PROJEKT


Co obsahuje projekt na míru

 • osobní podrobné projednání se zákazníkem
 • dispoziční změny včetně úprav v nosném systému dle požadavků zákazníka
 • výškové osazení základů domu
 • napojení na přivedené přípojky ing. sítí v situaci 1:500
 • zprávu protipožárního zabezpečení

A. STAVEBNÍ ČÁST

 • průvodní zpráva upravená pro konkrétního zákazníka
 • technická zpráva stavební části
 • výkresová část

- situace v měřítku 1:200(500) upravená pro konkrétního zákazníka s napojením na inženýrské sítě
- základy na rovinném nebo svažitém pozemku, půdorysy, řez, krov, střecha, pohledy v měřítku 1:50 - vše včetně potřebných úprav
- tabulky: otvorů truhlářských a zámečnických výrobků

B. ČÁST STATIKA

 • výkresy skladeb stropní konstrukce u domu s podkrovím
 • výkresy armatur
 • výkaz výztuže

C. ZDRAVOTECHNIKA 

 • technická zpráva pro konkrétního zákazníka
 • výkresová část: výkresy vodovodu, kanalizace a plynu, napojení domu (včetně požadovaných úprav) na inženýrské sítě podle konkrétních podmínek na pozemku
 • výpis materiálu

D. ELEKTROINSTALACE

 • technická zpráva pro konkrétního zákazníka
 • výkresová část: výkresy elektroinstalace a přípojky vedené podle požadovaných úprav po pozemku objednatele s napojením na odběr z veřejné sítě z RIS
 • výpis materiálu

E. VYTÁPĚNÍ

 • technická zpráva pro konkrétního zákazníka
 • výkresová část: výkresy ústředního topení podle volby zákazníka - podlahové nebo tělesy, typ kotle na plyn nebo elektřinu podle přání zákazníka a možnosti topného média
 • průkaz energetické náročnosti budovy PENB
 • výpis materiálu

POZNÁMKA: Projekt obsahuje autorizaci a je dodáván v 5-ti paré. Paré č. 1 obsahuje osvědčení projektantů o autorizaci, paré č. 2 spolu s paré č. 1 slouží k vyřízení stavebního povolení, paré č. 3 zůstává u investora, paré č. 4 a 5 slouží pro výstavbu.

F. ZPRÁVA PROTIPOŽÁRNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • technická zpráva pro konkrétního zákazníka

Projekt neobsahuje:

 • projekt čistírny odpadních vod
 • speciální způsoby vytápění a klimatizace (projekt v rámci dodávky)
 • přípojky inženýrských sítí mimo území stavební parcely

Co obsahuje typový projekt

A. STAVEBNÍ ČÁST:

 • průvodní zpráva (upravená dle konkrétního zákazníka)
 • technická zpráva stavební části
 • výkresová část
 • situace v měřítku 1:200 (500) upravená dle konkrétního zákazníka se schematickým půdorysným napojením na inženýrské sítě na základě podkladů předaných investorem

- základy na rovinném pozemku, půdorysy, řez, krov, střecha, pohledy v měřítku 1:50   
- radonové zatížení je uvažováno jako nízké nebo střední   
- tabulky: otvorů, truhlářských a zámečnických výrobků

B. ČÁST STATIKA:

 • výkresy skladeb stropní konstrukce u domů s podkrovím  
 • výkresy armatur  
 • výkaz výztuže    

C. ZDRAVOTECHNIKA:

 • napojení vody, kanalizace a plynu - vytaženo 1 m před objekt  
 • technická zpráva  
 • výkresová část: výkresy vodovodu, kanalizace a plynu  
 • výpis materiálu    

PŘEDPOKLAD: příprava TUV v zásobníkovém ohřívači, vytápění kotlem na plyn

B. ELEKTROINSTALACE:

 • napojení elektriky - vytaženo 1 m před objekt  
 • technická zpráva  
 • výkresová část: výkresy elektroinstalace, rozvod domácího telefonu, anténní rozvod, trubkování pro TELECOM  
 • výpis materiálu    

C. VYTÁPĚNÍ:

 • zdroj tepla - plynový závěsný turbokotel (kotel) se zásobníkem teplé užitkové vody  
 • technická zpráva  
 • výkresová část: výkresy ústředního topení s topnými tělesy  
 • výpis materiálu    

POZNÁMKA: Typový projekt neobsahuje zprávu protipožárního zabezpečení, neboť toto lze řešit podle konkrétního místa, vzdálenosti sousedních objektů, dimenze vodovodního potrubí atd. Projekt obsahuje autorizaci a je dodáván v 5-ti paré. Paré č. 1 obsahuje osvědčení projektantů o autorizaci, paré č. 2 spolu s paré č. 1 slouží k vyřízení stavebního povolení, paré č. 3 zůstává u investora, paré č. 4 a 5 slouží pro výstavbu.