Kontaktní telefonPROJEKČNÍ SLUŽBY

Společnost MBS-stavby s.r.o. se zabývá kompletními službami v oblasti projektování nových rodinných domů. V současné době se dodávkami projektů rodinných domů pro nás zabývá pět stavebních projektantů (všichni s potřebnou autorizací) a dále projektanti jednotlivých profesí - topení, zdravotechnika, elektroinstalace, statika, požární bezpečnost, měření a regulace, speciální způsoby vytápění, dopravní projekty atd.Projekční skica

Nabízíme Vám projektové dokumentace typové i projekty na míru, zpracované podle Vašich konkrétních požadavků na změnu jednotlivých dispozicí, tvaru domů, způsobů vytápění a použitých materiálů (viz. obsah projektové dokumentace).

Součástí individuálních projektů (projektů na míru) jsou konzultace a návrhy výškových a polohopisných osazení domů na pozemek, jako i dispozic a tvarů jednotlivých domů ve fázi začátku projektování.

Projekt rodinného domu vnímáme jako potřebu individuálního přístupu ke každému z Vás. Nejedná se pro nás o pouhou dodávku projektu s co nejjednodušším technickým řešením obestavěného prostoru, ale snažíme se na každý projekt domu dívat ze všech souvisejících hledisek – především z hlediska potřeb investora, zároveň však také z pohledu architektonického, začlenění domu do daného prostředí, co nejlepšího praktického využití vnitřního prostoru domu, energetické náročnosti domu, jeho pohody vnitřního prostředí, jako i použitých materiálů a dopadu na životní prostředí.

Projektové dokumentace jsme schopni nabídnout ve všech požadovaných stupních - studie, územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentace, případně autorský dozor.

Standardní službou od nás jsou taktéž projekty statické na již hotové projekty vyprojektované v jiném materiálu zdiva domu.

Několikaleté zkušenosti projektantů vytápění a energetické možnosti systému Izoloxl, kdy jsme Vám schopni při tepelné izolaci 20cm Greywall 033 Rigips nabídnout součinitel prostupu tepla U = 0,14Wm –2 K -1 ( tepelný odpor R = 6,72 m2KW-1) ,nám umožňují nabídnout návrhy,vyprojektování a dozorování  staveb rodinných domů v nízkoenergetickém i pasívním standartu.

Nově jsme Vám schopni nabídnout veškeré projekty rodinných domů z katalogu společnosti G-Servis  vyprojektované v systému IZOLOX.

Zde si můžete stáhnout dotazník pro základní informace k projektování:

Projekce- dotazník (word) (32kb)

Projekce - dotazník (pdf) (294kb)

Budeme velice rádi za možnost nabídnout veškeré tyto služby i Vám.