Kontaktní telefon​Projekty společnosti G SERVIS

Program G Servis partner

Pro zákazníky, které neuspokojí nabídka našich katalogových domů, jsme ve spolupráci se společností G Servis CZ s.r.o., rozšířili dodávky projektových dokumentací o kompletní nabídku této společnosti.

Opět je možné vybírat z varianty typového projektu dle specifikace (viz „Co obsahuje typový projekt“) a varianty projektu na míru, kdy je projekt zpracován již se všemi změnami požadovanými zákazníkem a kompletně vybavený pro zahájení Stavebního povolení,případně Ohlášení stavby.

Kompletní projektová dokumentace na míru obsahuje:

 • Kompletní stavební část projektu R.D.f
 • Kompletní statická část projektu R.D.
 • Kompletní projekt rozvodů instalací (topení,voda,plyn,elektroinstalace)
 • Osazení domu na pozemek s napojením na inženýrské sítě v rámci stavebního pozemku
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Požární zprávu

Na přání stavebníka je možné zajistit:

 • Geologický průzkum vsaku – 3.000,-Kč
 • Radonový průzkum – 2.000,-Kč
 • Projektovou dokumentaci studny – 4.500,-Kč
 • Projektovou dokumentaci Čistírny odpadních vod (ČOV) – 4.000,-Kč
 • Rozpočet  stavby – cena dle požadavku na podrobnost zpracování