Kontaktní telefonRealizace staveb

Společnost MBS-stavby s.r.o. Vám nabízí realizaci hrubé stavby Vašeho rodinného domu jako hlavní náplň naší činnosti a také realizaci jednotlivých dalších dodávek stavby rodinného domu.

Stavebnická helmaZákladová deska

Nabízíme provádění základových desek ve variantě bez i s podsklepení rodinného domu od sejmutí ornice, přes výkopové práce, položení zemnění, bednění a betonáž základových pasů, provedení ležaté kanalizace, zásypové a hutnící práce, položení kari sítí až po konečnou betonáž základové desky a položení hydroizolace.

Základové pasy jsme schopni dodat také v zateplené variantě

Systém IZOLOX

Realizaci systému IZOLOX provádíme vyškolenými partami s více než desetiletou zkušeností s montážemi systému IZOLOX. Montáž systému začíná dovozem a složením materiálu přímo na základovou desku, pokračuje založením 1. řady zdiva na výšku 0,5m a jeho ruční betonáží. Následuje kompletní montáž obvodových a vnitřních nosných zdí a stropu nad 1.NP(patrové domy), případně i monolitického schodiště s následnou betonáží této části najednou. U patrových domů pokračuje montáž založením 1. řady zdiva 2. NP či podkroví stejným způsobem jako v 1. NP a následně je montáž systému IZOLOX zakončena závěrečnou betonáží. Součástí dodávky systému IZOLOX je kompletní dodávka nosné ocelové výztuže, která je součástí stropu, nadpraží otvorů, monolitického schodiště a věnce. Po dokončení závěrečné betonáže je stavba připravena na montáž střechy.

Dodávku systému IZOLOX nabízíme v libovolně zvolené variantě tloušťky tepelné izolace.

Střecha

Dodávky střešních plášťů ve variantě krov + krytina nebo variantě plochá střecha nabízíme v jakékoliv Vámi požadované materiálové specifikaci při výběru krytiny, oplechování, komínu, podbití přesahu, střešních oken, případně dalších střešních doplňků.

Součástí dodávky střechy může být taktéž hromosvod včetně jeho revize.

Další dodávky

Po realizaci hrubé stavby může spolupráce s Vámi pokračovat i v rámci dalších dodávek tak, že Vám můžeme nabídnout další dodávky k dokončení domu  „na klíč“. 

Navštivte naši fotodokumentaci v části „Postup stavby“ nebo „Diagnostický ústav Brno“, kde je názorně předveden postup při realizaci hrubé stavby systémem IZOLOX.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni na Vaše dotazy reagovat, případně je možné po dohodě s námi předvést i konkrétní montáž rodinného domu systémem IZOLOX přímo na stavbě.