Kontaktní telefonSLUŽBY

1. Realizace staveb

2. Projekční služby

 

REALIZACE STAVEB

Společnost MBS-stavby s.r.o. Vám nabízí realizaci hrubé stavby Vašeho rodinného domu jako hlavní náplň naší činnosti a také realizaci jednotlivých dalších dodávek stavby rodinného domu.

stavbyZákladová deska

Nabízíme provádění základových desek ve variantě bez i s podsklepení rodinného domu od sejmutí ornice, přes výkopové práce, položení zemnění, bednění a betonáž základových pasů, provedení ležaté kanalizace, zásypové a hutnící práce, položení kari sítí až po konečnou betonáž základové desky a položení hydroizolace.

Základové pasy jsme schopni dodat také v zateplené variantě

Systém IZOLOX

Realizaci systému IZOLOX provádíme vyškolenými partami s více než desetiletou zkušeností s montážemi systému IZOLOX. Montáž systému začíná dovozem a složením materiálu přímo na základovou desku a pokračuje založením 1. řady zdiva na výšku 0,5m a jeho ruční betonáží. Následuje kompletní montáž obvodových a vnitřních nosných zdí a stropu nad 1.NP(patrové domy), případně i monolitického schodiště s následnou betonáží této části najednou. U patrových domů pokračuje montáž založením 1. řady zdiva 2. NP či podkroví stejným způsobem jako v 1. NP a následně je montáž systému IZOLOX zakončena závěrečnou betonáží. Součástí dodávky systému IZOLOX je kompletní dodávka nosné ocelové výztuže, která je součástí stropu, nadpraží otvorů, monolitického schodiště a věnce. Po dokončení závěrečné betonáže je stavba připravena na montáž střechy.

Dodávku systému IZOLOX nabízíme v libovolně zvolené variantě tloušťky tepelné izolace.

Střecha

Dodávky střešních plášťů ve variantě krov + krytina nebo variantě plochá střecha nabízíme v jakékoliv Vámi požadované materiálové specifikaci při výběru krytiny, oplechování, komínu, podbití přesahu, střešních oken, případně dalších střešních doplňků.

Součástí dodávky střechy může být taktéž hromosvod včetně jeho revize.

Další dodávky

Po realizaci hrubé stavby může spolupráce s Vámi pokračovat i v rámci dalších dodávek. Nabízíme možnost zpracování cenových nabídek na tyto další dodávky ať se již jedná o výplně otvorů (okna + dveře),montáž nenosných příček, realizaci rozvodů elekto, zdravotechnika a topení, případně omítky, dlažby , podlahy či dodávky schodiště.

Navštivte naši fotodokumentaci v části „Postup stavby“ nebo „Diagnostický ústav Brno“, kde je názorně předveden postup při realizaci hrubé stavby systémem IZOLOX.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat. Jsme připraveni na Vaše dotazy reagovat, případně je možné po dohodě s námi předvést i konkrétní montáž rodinného domu systémem Izolox přímo na stavbě.

PROJEKČNÍ SLUŽBY

Společnost MBS-stavby s.r.o. se zabývá kompletními službami v oblasti projektování nových rodinných domů. V současné době se dodávkami projektů rodinných domů pro nás zabývá pět stavebních projektantů (všichni s potřebnou autorizací) a dále projektanti jednotlivých profesí - topení, zdravotechnika, elektroinstalace, statika, požární bezpečnost, měření a regulace, speciální způsoby vytápění, dopravní projekty atd.

Projekční obrázek rodinného domuNabízíme Vám projektové dokumentace typové i projekty na míru, zpracované podle Vašich konkrétních požadavků na změnu jednotlivých dispozicí, tvaru domů, způsobů vytápění a použitých materiálů (viz obsah projektové dokumentace).

Součástí individuálních projektů (projektů na míru) jsou konzultace a návrhy výškových a polohopisných osazení domů na pozemek, jako i dispozic a tvarů jednotlivých domů ve fázi začátku projektování.

Projekt rodinného domu vnímáme jako potřebu individuálního přístupu ke každému z Vás. Nejedná se pro nás o pouhou dodávku projektu s co nejjednodušším technickým řešením obestavěného prostoru, ale snažíme se na každý projekt domu dívat ze všech souvisejících hledisek – především z hlediska potřeb investora, zároveň však také z pohledu architektonického, začlenění domu do daného prostředí, co nejlepšího praktického využití vnitřního prostoru domu, energetické náročnosti domu, jeho pohody vnitřního prostředí, jako i použitých materiálů a dopadu na životní prostředí.

Projektové dokumentace jsme schopni nabídnout ve všech požadovaných stupních - studie, územní řízení, stavební povolení, prováděcí dokumentace, případně autorský dozor.

Standardní službou od nás jsou taktéž projekty statické na již hotové projekty vyprojektované v jiném materiálu zdiva domu.

Několikaleté zkušenosti projektantů vytápění a energetické možnosti systému IZOLOX, kdy jsme Vám schopni při tepelné izolaci 20cm Greywall 033 Rigips nabídnout součinitel prostupu tepla U = 0,14Wm –2 K -1 ( tepelný odpor R = 6,72 m2KW-1) ,nám umožňují nabídnout návrhy,vyprojektování a dozorování  staveb rodinných domů v nízkoenergetickém i pasívním standartu.

Nově jsme Vám schopni nabídnout veškeré projekty rodinných domů z katalogu společnosti G-Servis vyprojektované v systému IZOLOX.

Budeme velice rádi za možnost nabídnout veškeré tyto služby i Vám.